สถิติคนเข้าเวป

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ดวงเกณฑ์มาตราฐาน และความหมาย 

   ดวงเกณฑ์มาตราฐาน
บ้านโหรรามอินทรา ไพ่ยิปซีรามอินทรา 0800658254 
จิรัฏฐ์ 
ดาวมาตราฐาน และ ความหมาย
1. ดวงเกษตร    ทายความมั่นคงในหลักทรัพย์ วิชาการอาชีพ
2. ดวงประเกษตร ทายความผันแปร ผิดหวัง ไม่สมหวัง อุปสรรค ข้อขัดข้อง
3. ดวงอุจ      ทายความแข็งแกร่งในผลงาน หน้าที่การงาน
4. ดวงนิจ      ทายความต่ำต้อย อับเฉา เสื่อมผล เศร้าโศก
5. ดวงอุจจาวิลาศ หมายถึง การไต่เต้าขึ้นไปจะถึงจุดยอดสูงสุด
6. ดวงอุจจาภิมุข  หมายถึง การไต่ลงจากจุดสูงสุด
7. ดวงมหาจักร   ทายความสง่าโอ่อ่า แคล่วคล่องว่องไว มีเสน่ห์
8. ดวงจุลจักร    คือดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงข้ามหมาจักร
9. ดวงราชาโชค  ทายมีวาสนา ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ โอกาสดีๆ
10.ดวงเทวีโชค   คือดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงข้ามราชาโชค
ดาวพระเคราะห์คู่ธาตุ  ให้คุณแก่ดวงชาตาอย่างสูง ให้คุณดี สามารถที่จะกระตุ้น หรือผลักดันชีวิตให้มั่งมีศรีสุข ถึงขึ้นเป็นเศรษฐี คหบดีได้ มีความยั่งยืนถาวร สมบูรณ์
ดาวพระเคราะห์คู่สมพล  มีความเข้มแข็ง ผลักดันให้มีอำนาจวาสนา ชีวิตไม่ตกต่ำ มีอำนาจอิทธิพล ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ตำแหน่งหน้าที่ คุ้มครองป้องกัน
ดาวพระเคราะห์คู่มิตร  เมื่อถึงคราวจะตกอับมีมิตรสหายเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อกูล ความรักความเมตตา ความไว้วางใจ คนที่รักใคร่ใกล้ชิดกัน
ดาวพระเคราะห์คู่ศัตรู  ให้โทษ ขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท คดีความ อริ อุปสรรค ความขัดข้อง การถกเถียง ความไม่ลงรอยกัน


ดาวเกษตร ทายมั่นคงในหลักความรู้ หลักวิชาการ ดาวเกษตร เป็นพื้นฐานของสัญญาลักษณ์แห่งความดีงาม เป็นดวงชะตาที่จะมีวาสนาสูง มีความสุขบาย มีความอุดมสมบูรณ์ ความเข้มแข็ง หลักฐานฐานะ
1. ดาวอาทิตย์เป็นเกษตร ท่านว่ามีวาสนาทางเกียรติยศ ตำแหน่งหน้าที่ ในเรื่องของการรับราชการ ให้คุณในทางรูปสวยรวยทรัพย์ มีคนเกรงกลัวในบารมี มีอำนาจเด็ดขาด ชนะศัตรู เป็นคนรักเกียรติ รักชื่อเสียง ชอบความเป็นอิสระแก่ตนเอง แต่ติดจะหนักไปทางดื้อ ถือดี ถือตัว มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง ไม่ก้มหัวให้ใครง่ายๆ มีอุปนิสัยใจร้อน ชอบวางท่าไว้อำนาจ ดาวอาทิตย์เป็นเพศชาย ใช้ดูเรื่องบิดา และเกียรติยศ
2. ดาวจันทร์เป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องของความนิ่มนวล สุภาพอ่อนโยน มีเสน่ห์ กิริยาน่ารัก แต่งกายเรียบร้อย สะอาด เป็นที่เคารพรักของคนทั่วไป จะได้เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ชอบรับประทานของดีๆ อุดมด้วยทรัพย์ ชอบฉวยโอกาส เจ้าชู้ ดาวจันทร์จัดเป็นดาวศุภเคราะห์ สตรีเพศ ใช้ดูเรื่องมารดา และความมีเสน่ห์น่ารัก เอาใจคนเป็นหรือไม่ ถ้าดาวจันทร์ถึงลัคนาก็เอาใจคนเป็น ดาวจันทร์เสียก็เอาใจคนไม่เป็น
3. ดาวอังคารเป็นเกษตร จะมีวาสนาในเรื่องความกล้าหาญ ความขยัน สุขภาพดี เลือดลมดี ให้คุณในด้านยศศักดิ์ โดยเฉพาะตำแหน่งหน้าที่ในราชการ ทหาร ตำรวจที่ต้องอาศัยความกล้าหาญ จะมีนา มีไร่ มีสวน เป็นพ่อค้าที่ดี เพราะตัดสินใจได้รวดเร็ว และถูกต้อง แต่ก็ติดไปทางข้างใจร้อน โมโหร้าย หายเร็ว ดีในด้านพละกำลัง ขาดความนิ่มนวล หงุดหงิด ตกใจง่าย มีความตั้งใจแน่วแน่
4. ดาวพุธเป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องความคิดที่เฉียบแหลม ไหวพริบดีที่เกิดจากประสบการณ์ การเจรจา การพูดให้เข้าหลักเข้าเกณฑ์ การเขียน การประชาสัมพันธ์ เป็นพ่อค้า นักธุรกิจดี เป็นผู้รอบรู้การบ้าน มีปฏิภาณดี มีทรัพย์ มีศิลปะในการแก้ปัญหา ความรอบรู้จากนักประสบการณ์ มีความเฉลียวฉลาด สามารถดัดแปลงเข้ากับสังคม ทำอะไรด้วยความรอบครอบ เป็นนักการทูต มีความคล่องแคล่วว่องไวในการตัดสินใจ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ดาวพุธเด่นเป็นนักเขียน นักประพันธ์ดี มีวาสนาในด้านธุรกิจและการบริหาร ด้วยประสบการณ์เป็นสำคัญ
5. ดาวพฤหัสเป็นเกษตร จะมีวาสนาดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเหมาะสมอย่างยิ่งในการค้นคว้าจากตำรา แต่หนักไปทางทฤษฎีมากกว่าทางปฏิบัติ เข้าถึงธรรมะ หรือเรียนรู้ในเรื่องศาสนาได้ง่าย มีความสุขุมรอบครอบ ดาวพฤหัส คือ ตัวสติ เป็นคนคงแก่เรียน รักความยุติธรรม มีทรัพย์ ดาวพฤหัสเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ ผู้อาวุโสมากๆ ชอบความสงบ มีความเกรงกลัวต่อบาป มีศีลธรรม มีความสำเร็จ มีโชคลาภ มีความอุดมสมบูรณ์ ดาวพฤหัสเด่น ก็ช่วยใช้มีการศึกษาเล่าเรียนดีราบรื่น แต่ก็มีสติมากไปจนบางครั้งดูไม่เฉียบแหลม การแก้ปัญหาจึงช้ากว่าพวกดาวพุธเด่น
6. ดาวศุกร์เป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านงานศิลปะ ด้านเสน่ห์ในเรื่องเพศ และมีความนิยมชมชอบกับความรัก ความมีเสน่ห์ในเรื่องกามคุณ มีศิลปะในเรื่องเพศ และมีรสนิยม ในการผลิตงานด้านศิลปะได้ด้วยตนเอง รักสนุก เป็นคนใจอ่อนขี้สงสาร เจริญด้วยทรัพย์สิน เงินทอง เป็นสัญญาลักษณ์ของงานด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การอาชีพที่เกี่ยวกับความสวยงาม งานศิลปะทุกประเภท กวี ศิลปิน
7. ดาวเสาร์เป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านความอดทน ความกล้าหาญเด็ดขาด เป็นผู้ที่พิชิตความเหนื่อยยากในทุกรูปแบบ เหมาะกับงานด้านเกษตรกรรม ธัญญาหาร การขุดค้นทรัพย์ในดิน กิจการเหมืองแร่ งานด้านเครื่องกล มีทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะที่ดิน ที่ทำการเกษตรเป็นสำคัญ ดาวเสาร์เด่น ก็ทรงคุณความดีไปในด้านความกล้าหาญ เป็นนักต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่ง อดทนแบบเด็ดเดี่ยว แต่มีปฏิญาณน้อยกว่าดาวอังคาร ดาวเสาร์มีลักษณะเด่น คือ เก็บความโกรธไว้ได้นาน เป็นคนที่มีใจอาฆาตที่รอโอกาสแก้แค้นได้นานกว่าดาวดวงอื่นๆ จุดเสียของดาวเสาร์คือ ขี้วิตกกังวล ชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ มีภาระในด้านการปกครอง เป็นนักบริหารชั้นยอด
8. พระราหูเป็นเกษตร จะเป็นผู้มีวาสนาดีในด้านทางไหวพริบ แบบเหลี่ยมนักเลง  มีปฏิภาณรู้เท่าทันคน มีเสน่ห์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย คบกับคนง่ายปรับตัวได้ดี จะมีความดีในเรื่องลาภผล มีโอกาสที่สามารถหากินได้ในแบบพลิกแพลง มีความเหมาะสมที่จะเป็นตำรวจ เข้าถึงเล่ห์เหลียมของคนร้าย พวกหัวหน้านักเลง อันธพาล จะต้องมีราหูเด่นถึงลัคนา สังเกตดูผมจะหยิกสลวย หยักศก ถ้าเมื่อแก่ผมจะบาง จนถึงศีรษะล้าน มีอุปนิสัยตระหนี่ถี่เหนียว มีเสน่ห์ น่ารัก น่าสนใจ แต่เมื่อสนิทสนมมากแล้ว เอาใจยาก เพราะเป็นคนเจ้าอารมณ์
9. ดาวเกตุ มีสภาพคล้ายอาทิตย์ แต่ว่ามีความรุนแรงกว่า คือรั้น ดุดัน วางตัวมากเกินไป ชอบเอาชนะอย่างไม่ลืมหูลืมตา ต้องการความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ชอบทำจนเป็นคนเด่นในสังคม วางตัวโก้โอ่อ่า ไม่ยอมแพ้ใคร
10. ดาวมฤตยู มีหัวในทางประดิษฐ์คิดค้น เหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ สติปัญญาปราดเปรื่อง ไม่หยุดนิ่ง มีความมานะพยายามเป็นเลิศ มีความรอบรู้หลายทาง เป็นนักโหราศาสตร์ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการบริหารเข้ากลุ่ม สมาคมได้ดี
11. ดาวเนปจูน เป็นคนเพ้อฝัน ถึงจะรู้มากแค่ไหนก็มีโอกาสถูกหลอก หรือไม่ก็หลอกลวงคนอื่น ชอบมีการเดินทางเพื่อการค้นค้วาหาความจริงจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็น ชอบกระทำในสิ่งที่เป็นอมตะ หรือวางฐานเพื่ออนาคต หมกมุ่นในเรื่องของญาณ สิ่งลึกลับ สนใจการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักวางตัวแบบสมถะ ได้ชื่อว่ามีอภิปรัชญา
12. ดาวพลูโต มีสภาพคล้ายดาวอังคาร แต่เหนือกว่าดาวอังคาร มีการพัฒนาการด้วยการทำสิ่งที่ด้อยให้เด่นขึ้น ซ่อมแซมสิ่งเก่าให้เป็นสิ่งใหม่ เป็นนักพัฒนา เป็นนักสร้างอย่างจริงจัง คิดการใหญ่เสมอ มีการปรับปรุงตนเองให้เด่นขึ้น ไม่ย่อท้อต่อการงาน เพื่อให้เกิดชื่อเสียง เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ แต่ไม่ต้องการชื่อให้ปรากฏ
หลักพยากรณ์ ถ้าดาวเกษตรต่อเกษตรเล็งกัน ท่านให้ถือว่าทรัพย์สมบัติจะวิบัติภายหลัง
ดวงประเกษตร  จะส่งผลหนักไปในทางอาภัพ เต็มไปด้วยอุปสรรคขัดขวางเสียก่อนเสมอ เป็นดาวเสื่อมผล หมายถึง ผลที่ดวงจะได้รับจะผันแปรหรือเกิดอุปสรรค ไม่ราบรื่น ล่าช้า ไม่สมดังความมุ่งหมาย
1. อาทิตย์เป็นประ ทำให้รูปร่างขี้เหร่ ไม่ได้สัดส่วน ทรัพย์น้อย มิตรสหายเพื่อนฝูงจะเบียดเบียนมาก ทำดีไม่ได้ดี มีที่อยู่ลดน้อยถอยลง ลาภผลหาได้ยาก
2. ดาวจันทร์เป็นประ รูปร่างหาความงามมิได้ ทรัพย์พอปานกลาง ชอบมีแต่เมีย หาหลักฐานไม่ได้ พึ่งลูกพึ่งเมียไม่ได้ต้องช่วยตัวเอง
3. อังคารเป็นประ อาภัพเรื่องญาติและมิตรสหาย จะพึ่งพาอาศัยญาติไม่ได้ มีแต่ญาติมารบกวนเรา
4. พุธเป็นประ อาภัพไม่สมหวังในเรื่องญาติมิตรสหายและภรรยา ลูกหลานพึ่งพาอาศัยไม่ได้ อยู่รวมกันก็ไม่ได้ อาจจะเป็นที่ไม่มีภรรยาและบุตร
5. พฤหัสบดีเป็นประ จะไม่สมหวังเกี่ยวกับที่พึ่ง ครู อาจารย์สั่งสอนไม่ได้ ขาดที่พึ่งพาอาศัย พึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ (ดวงนอนวัด)
6. ศุกร์เป็นประ ร่างกายรูปทรงมักผิดแปลกจากคนธรรมดา ประสาท หูและตาอาจผิดปกติ มีโรคประจำตัว อวัยวะไม่สมบูรณ์
7. เสาร์เป็นประ ไม่สมหวังในเรื่องการคบเพื่อน มิตรสหายมากหลาย แต่เมื่อเขามาหาเรามักนำความเดือดร้อนมาให้ทุกที
8. ราหูเป็นประ ทำให้นิสัยใจคอหยาบช้า กล้าแข็ง ไม่ซื่อตรงต่อมิตร ดวงตาอาจวิปริตกว่าธรรมดา มีลักษณะหงอยไม่สง่าผ่าเผย
ดวงอุจ สูงส่งยิ่งใหญ่ อุจ คือ จุดสูงในท้องฟ้า ดาวที่เป็นอุจ จึงมีอำนาจ ความร้อน แสงสว่าง ความรุ่งโรจน์ โชติช่วง เพิ่มทวียิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดา ให้คุณและโทษจึงรุนแรงและรวดเร็ว
1. อาทิตย์เป็นอุจ เป็นผู้มีทรัพย์ เป็นผู้ชนะศัตรู มีมิตรดี เข้มแข็ง และซื่อสัตย์ เจริญด้วยศิลปะวิทยา อยู่ในศีลธรรม พอใจในความสงบ น้ำใจเมตตากรุณา กำลังกายเข้มแข็ง ความรู้ดีมาก มีโชควาสนาสูง
2. จันทร์เป็นอุจ เป็นมีทรัพย์ รูปร่างสวยงาม เป็นที่รักใคร่ของมหาชน ชำนาญทางวรรณคดี มีความขยันขันแข็ง มีอายุยืน และมีบุตรบริวารมาก สมบูรณ์ด้วยทรัพย์
3. อังคารเป็นอุจ เป็นคนกล้าเจรจาคำคม มีโทสะร้ายแต่หายเร็ว จะมีเกียรติชื่อเสียง เป็นผู้มีชัยชนะ โภคสมบัติสมบูรณ์ สนใจในการศึกษาและค้นคว้า เจ้ายศเจ้าอย่าง จะเป็นไข้อย่างแรงครั้งหนึ่ง
4. พุธเป็นอุจ เป็นผู้มีรูปสวยรวยทรัพย์ มีวิชาความรู้ พอใจในการศึกษา ร่าเริงแจ่มใส เป็นที่นิยมกับคนทั่วไป และมีโชคดีเสมอ มีบุตรบริวารคู่ครองคนรักมาก ชีวิตมีความสุข
5. พฤหัสเป็นอุจ เป็นผู้มีปัญญา ความรู้สูง ทำแต่คุณประโยชน์ ผู้ใหญ่ ครู อาจารย์รักใคร่ มีโชคลาภเสมอ ให้อภัยไม่พยาบาท ช่วยเหลือเจือจานดี ระงับโทสะได้ง่าย มีอุดมคติในอริยธรรม กำลังกายแข็งแรง
6. ศุกร์เป็นอุจ เป็นคนมีทรัพย์สมบัติ มีความรู้ในธรรม กิริยาสุภาพ วาจาอ่อนหวานไพเราะ มีน้ำใจเมตตากรุณา อายุยืน มีลักษณะและคุณภาพแปลกๆ ย่อมตกอยู่ในอิทธิพลของการเงิน
7. เสาร์เป็นอุจ เป็นคนมีน้ำใจกล้าแข็ง มักมีอำนาจวาสนา ชนะศัตรู มีอายุยืนนาน ได้บุตรบริวารดี ได้รับการอุดหนุน เจือจุนเป็นอย่างดี ย่อมเป็นใหญ่ได้ จะชำนาญในศิลปกรรม(ฝีมือดี) มีเมตตากรุณา ร่างอวบ ถ้าเป็นหญิงจงรักในสามีดี จะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
8. ราหูเป็นอุจ จะเจริญด้วยทรัพย์สมบัติ คุณภาพต่างๆ เหมือนดาวเสาร์
หลักการพยากรณ์ สำหรับดาวมฤตยู และดาวพุธ
มฤตยู หมายถึง สิ่งลับลับ ผู้รักษาความลับ ผู้เล่นของโบราณ เช่นลัคนาร่วมมฤตยู สัคนาเล็งมฤตยู ลัคนาโยคมฤตยู ลัคนาตรีโกณมฤตยู ท่านเหล่านี้ชอบเล่นของเก่า สะสมของเก่า และรักษาความลับได้ดี
ดาวพุธ มีความหมายถึง คำพูดการเจรจา งานด้านธุรกิจ การประสานงานกับผู้อื่น การเดินนายหน้า การมีประสบการณ์สูง มีความเฉียบแหลมในการแก้ปัญหา การเป็นนักเทศน์ นักพูด เป็นครูผู้สอน การเป็นนักเขียน นักประพันธ์ ความเป็นผู้มีอุปนิสัยไปในทางเจ้าบทเจ้ากลอน ช่างพูดช่างเจรจา
ดวงนิจ นิจ แปลว่า ต่ำ หรือเบื้องล่าง ต่ำสุด ดาวที่เป็นนิจ เป็นฝ่ายให้โทษร้าย มุ่งผลในด้านต่ำช้า และให้โทษ ดาวที่เป็นนิจจึงมีโทษ และความตกต่ำต่างๆ กัน คือ
1. อาทิตย์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 19 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 10 องศา ผู้นั้นจะตกเป็นทาสแก่ตนเอง อาภัพญาติพี่น้อง เป็นที่เกลียดชังแก่ญาติพี่น้อง มีศัตรูมาก และคิดปองร้าย ทั้งเบียดเบียนด้วย
2. จันทร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 3 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 19 องศา  ผู้นั้นจะมีโรคภัย และทรัพย์มักวิบัติ เพศตรงข้ามมักก่อเหตุขึ้น ย่อมเหลวแหลกในเรื่องชู้สาว (มีชื่อเรียกจันทร์เป็นนิจว่า จันทรรู) มีโรคเบียดเบียนประจำตัว ขี้โรค มักได้คู่เป็นหม้าย
3. อังคารเป็นนิจ มีองศาจำกัด 28 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 12 องศา  ผู้นั้นจะหาทรัพย์ได้ยาก จะเป็นผู้รับใช้ แต่มักหย่อนต่อศีลธรรมในทางชู้สาว มีทรัพย์เก็บไม่อยู่ บริวารมักหนีห่าง พวกพ้องมักจะเป็นศัตรู จะวิบัติเมื่อแก่ด้วย
4. พุธเป็นนิจ มีองศาจำกัด 15 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกิน 15 องศาขึ้นไป  ผู้นั้นจะมีญาติเป็นผู้รับใช้ ทำให้เป็นพาล หรือมีนิสัยเป็นพาล พูดไม่มีมรรยาท มักขู่เข็ญ และทะเลาะกับญาติตนเองอยู่เสมอ และญาติกลับเป็นศัตรู
5. พฤหัสเป็นนิจ มีองศาจำกัด 15 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 15 องศาขึ้นไป  ผู้นั้นมักพูดจาไม่น่าฟัง จะมีโทษเพราะปากพล่อย หรือโอฐภัย ทำให้เป็นผู้เขลาปัญญา และจะเสียเพราะนิสัย พูดง่าย
6. ศุกร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 27 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 17 องศา  ผู้นั้นอาภัพความรักใคร่ อาภัพคู่ครอง แพ้คู่ และเสื่อมทรัพย์ ขาดสมรรถภาพ ต้องพึ่งผู้อื่น มีอำนาจจิตหรือความเข้มแข็งน้อยกว่าคู่ครองของตน มักมีบุตรอ่อนแอ หรือบุตรจะตายจากไป
7. เสาร์เป็นนิจ มีองศาจำกัด 21 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 6 องศา  ผู้นั้นใช้จ่ายเก่ง พึ่งพาอาศัยญาติมิได้ เผ่าพันธ์มักจะจากไปหรือวิบัติ จะถูกใส่ความหรือเข้าใจผิด เสียทรัพย์บ่อย
8. ราหูเป็นนิจ มีองศาจำกัด 1 องศา จะไม่เป็นนิจ เมื่อมีองศาเกินกว่า 8 องศา  ผู้นั้นเดือดร้อนที่อยู่ เป็นคดีถ้อยความ อาจได้รับโทษกักขังจองจำ ใจน้อย ขลาดต่อการสารภาพผิด มักต้องย้ายที่อยู่เสมอ
หลักพยากรณ์
สำหรับดาวที่เป็นนิจ จะไม่เป็นนิจได้ต่อเมื่อมีจำนวนองศาสูงเกินกว่ากำลังของดาวคู่ธาตุของตนขึ้นไป ถ้ามีองศาต่ำกว่าดาวคู่ธาตุก็ถือว่าเป็นนิจ และมีองศาเท่าจำนวนจำกัด ถือว่าเป็นนิจต่ำสุดอย่างแท้จริง
ดวงนิจหรือดาวนิจ เป็นดาวที่เสื่อมผล อับแสงไม่มีพลัง มีดาวนิจมาก ถือเป็นดวงอับ หรือรุ่งเรืองไม่นานกลับตกอับ การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น
ก. ดาวพุธ เป็นเก้า เป็นประ เป็นนิจ (เว้นกาลี) ถ้ามีดาวพฤหัสกุมลัคน์ หรือพฤหัสเป็นห้าแก่ลัคน์ จะได้เกณฑ์ดี มีภูมิปัญญา เป็นครู อาจารย์ดี ไม่เป็นเกณฑ์พินทุบาทว์
ข. ดาวพุธเป็น 9 แก่ลัคน์ เมื่อดาวพุธเป็นประเป็นนิจ เป็นกาลี หรือดาวพุธเข้าสู่จุดดับ ถือว่าดาวพุธเสื่อม เมื่อเป็น 9 แก่ลัคนาก็จะทำให้เป็นคนเซ่อ โง่ งี่เง่า

ค. ดาวพุธเป็น 9 แก่ลัคน์ ถ้าพุธเป็นเดช ศรี มนตรี เป็นเกษตร อุจ มะจักร ราชาโชค จะดีเด่นด้วยปัญญา มีความเฉลียวฉลาด
ดวงอุจจาวิลาส ดาวเคราะห์ที่เป็นอุจจาวิลาส คือ ดาวที่กำลังโคจรจะก้าวขึ้นไปสู่อุจ และมหาอุจนั่นเอง หรือเป็นตำแหน่งของราศีดวงดาวที่จะเป็นอุจ และมหาอุจ ซึ่งดาวกำลังเตรียมตัวจะเป็นอุจ และมหาอุจ
อุจจาวิลาส หมายถึง การไต่เต้าขึ้นไปจะถึงจุดยอดสูงสุด โดยมีตำแหน่งอยู่ถัดจากดาวที่เป็นอุจ และมหาอุจ เมื่อดาวทุกๆ ดวงเคลื่อนที่ ณ ที่ตำแหน่งอุจจาวิลาสนี่ก็เริ่มให้คุณ มีพลังกล้าแข็ง มีแรงมากทีเดียว แสดงอิทธิพล ให้คุณไปในด้านบุญวาสนา และให้คุณดีเด่นในลักษณะที่จะขยับขยาย และเขยิบฐานะสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นอุจ มหาอุจ ดาวเหล่านี้จะเข้าเป็นอุจอยู่แล้ว ถึงตัวยังไม่เข้า หากมีองศาได้ 27 องศา แสดงถึงเรือนอุจทั้งนั้นจึงมีอิทธิพลจะส่งเสริมโชคชะตาให้ดีเด่นต่างๆ กัน ดังนี้
1. อาทิตย์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางอาชีพ รับราชการทำให้มีตำแหน่งสูง มีความรู้แตกฉาน เป็นผู้รอบรู้ในกิจการต่างๆ มักทำการใดๆ ได้ผลสำเร็จ
2. จันทร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณ คือทำให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์รุนแรง ให้คุณทางเมตตา เหมาะในการสาธารณกิจ และมักเจ้าชู้ เป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ด้วย
3. อังคารเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางกล้าหาญ เหมาะที่เป็นทหาร ตำรวจ นักรบ หน่วยปราบปราม ชอบทางปกครอง งานบังคับบัญชา บางทีก็ชอบทางช่าง ทางกสิกรรม
4. พุธเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางมีชื่อเสียงเกียรติคุณ มีทั้งอำนาจและทรัพย์สมบัติ เป็นที่รักใคร่ของบรรดาญาติพี่น้อง จะร่ำรวย
5. พฤหัสเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางวิชาความรู้ มีความรู้ความสามารถสูง เชี่ยวชาญ รับราชการจะได้ดี เหมาะที่จะเป็นครู อาจารย์
6. ศุกร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางรู้หลักธรรม ถ้าค้าขายจะมั่งคั่ง ร่ำรวย ทำราชการจะได้ยศศักดิ์ จะมีทรัพย์มาก
7. เสาร์เป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางขยันขันแข็ง หมั่นเพียรดีมาก รู้จักเก็บออมทรัพย์สิน จะมั่งคั่ง เด่น ร่ำรวยในตระกูล
8. ราหูเป็นอุจจาวิลาส ให้คุณทางเกียรติยศ ชื่อเสียง จะมีชื่อเสียง กระเดื่องในความรู้วิชาการต่างๆ เหมาะกับการเป็นทหาร
ดาวอุจจาภิมุข อุจจาภิมุข แปลว่า ดวงดาวที่อยู่ข้างหน้า ขึ้นหน้าล้ำหน้า หรือเกินหน้าออกไปจากตำแหน่งดวงอุจ ถัดไปข้างหน้าราศีหนึ่ง ซึ่งโคจรออกไปใหม่ๆ มีองศาน้อยๆ มาก แต่แสงของอุจยังไม่หมดไป ยังให้ผลดีอยู่ ฉะนั้น ดาวที่เป็นอุจจาภิมุข จึงเป็นดาวที่ให้คุณหย่อน เพราะเป็นดาวที่อยู่ในเกณฑ์จะลดลงต่ำมา แต่ก็เป็นดวงดาวที่ให้คุณอยู่บ้างโดยไม่ต้องสงสัย แต่ก็ให้คุณหย่อนไม่เต็มที่เหมือนอุจจาวิลาส ดังนั้นดวงดาวที่เป็นอุจจาภิมุขจึงให้คุณในทำนอง “ทุกขลาภ” ก็ได้ และให้คุณต่างๆ กัน
1. อาทิตย์เป็นอุจจาภิมุข ส่งผลให้เจริญรอบรู้วิชาการ มีทรัพย์สมบัติ และมีเพื่อนฝูงดี
2. จันทร์เป็นอุจจาภิมุข ให้คุณทางมีทรัพย์สิน มีญาติบริวารมาก เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป
3. อังคารเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณและส่งผลดีในทางมีเกียรติชื่อเสียง ชอบงานใช้อำนาจ ใจร้อน ใจเร็ว จะมีโภคทรัพย์ด้วย
4. พุธเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณดีในทางรูปสมบัติ และทรัพย์สมบัติ บริวาร บุตรหลานดีมาก เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้าไหนเข้าได้
5. พฤหัสเป็นอุจจาภิมุข (เทียบเท่ากับเป็นอุจ เฉพาะราศีนี้) ให้คุณทางมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เป็นผู้รอบรู้ ฉลาด สามารถ และมีสติปัญญาสูง จะร่ำรวย
6. ศุกร์เป็นอุจจาภิมุข ให้คุณนักเป็นผู้รอบรู้คดีโลกคดีธรรม จะมีทรัพย์สินเงินทอง รูปร่างท่าทางดี เรียบร้อยเป็นส่วนมาก
7. เสาร์เป็นอุจจาภิมุข ให้ผลดีทางมีทรัพย์ และมีอำนาจ เป็นที่นิยมนับถือของคนทั่วไปด้วย
8. ราหูเป็นอุจจาภิมุข ให้คุณทางชนะศัตรู ใจกล้าหาญ มีอำนาจ ปกครอง บังคับบัญชา จะมีทรัพย์ด้วย
หลักพยากรณ์ ดวงอุจจาภิมุข ถ้าได้สถิตอยู่นำหน้าลัคนาในดวงชะตา คืออยู่ในภพกดุมภะ หรือเป็นศูนย์พาหะ ย่อมให้คุณเด่นในทางมีอำนาจ และร่ำรวยโภคทรัพย์สมบัติ เพราะภพที่ 2 หมายถึง ทรัพย์สินเงินทองรายได้ และถ้าอยู่ในภพ 11 ลาภะ หมายถึงลาภผล เงินทองด้วยเช่นกัน

ข้อสังเกตุ ตำแหน่งดาวที่เป็นอุจจาภิมุข ถ้าเล็งกับดาวเกษตร จะเกิดพลังงานทวีดีขึ้นกว่าปกติธรรมดาทันที ความหมายคือ ดาวที่เป็นอุจจาภิมุขอยู่ในเรือนเกษตรใดแล้ว ดาวในเรือนเกษตรนั้นไปเล็ง หรือเรียกว่า ประเกษตร จึงให้คุณดีเด่นเหมือนกัน ถ้าเล็งกับดาวอื่นๆ นอกจากดาวเกษตรเจ้าเรือนราศีอุจจาภุมุขแล้ว ย่อมถือว่า อ่อนกำลังลงทั้งสิ้น ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ  สำหรับดาวอุจจาภิมุขคู่ ที่เล็งตรงกันข้ามในราศีต่างๆ แต่ละคู่ ก็น่าจะมีอิทธิพลสูงขึ้นอีกเป็นทวีคูณ เช่นกับดวงอุจจาวิลาสคู่ หรือดวงอุจคู่ ทั้งนี้เพราะตำแหน่งดาวคู่ที่เล็งกันนั้น เป็นดาวคู่ธาตุ คู่สมพลบ้าง จึงส่งผลสูง เรือนภพที่ดีสำหรับดวงดางอุจจาภิมุข คือเรือนที่ 1 4 5 7 9 10 11 ให้ผลดีมาก

ดวงมหาจักร   ดวงดาวที่เป็นมหาจักร เป็นดวงดาวที่ให้คุณแน่นอนที่สุด  มหาจักร แปลว่าความเจริญดีงามอย่างใหญ่ ดวงดาวที่เป็นมหาจักร คือตำแหน่งของดวงดาวที่จะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และร่ำรวยอันยิ่งใหญ่จริงๆ เป็นตำแหน่งดาวที่ให้คุณสมบัติอันดี สมกับชื่อ ซึ่งเป็นมงคลสูงส่ง จึงให้คุณต่างๆ กันคือ
1. อาทิตย์เป็นมหาจักร ให้คุณทางลาภยศ มีหลักฐาน อำนาจ บังคับบัญชา เป็นหัวหน้าใหญ่ จะมั่งคั่งร่ำรวย
2. จันทร์เป็นมหาจักร ให้คุณทางรูปสวยรวยทรัพย์ มักได้ดี เป็นใหญ่เป็นโต มีเกียรติชื่อเสียง มีหลักฐาน ที่ดิน ตึก อาคาร ถ้าสตรี มักจะได้สามีที่มีหลักฐานสูงๆ เสมอ อาจเป็นคุณหญิง คุณนาย ท่านผู้หญิงก็ได้ แม้จะหาบของขายแต่เดิมก็ให้คุณแน่
3. อังคารเป็นมหาจักร ให้คุณทางเป็นคนใจกล้า จะร่ำรวย ให้ผลดีทางอำนาจ เกียรติชื่อเสียง เด็ดเดี่ยว อดทนจะมั่งมี
4. พุธเป็นมหาจักร ให้คุณเด่นในทางมีทรัพย์สมบัติ มีบริวาร คนรักใคร่มาก จะได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงทางวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
5. พฤหัสเป็นมหาจักร ให้คุณทางมั่งคั่งร่ำรวย มีวิชาการสูง มีเกียรติยศชื่อเสียง และประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
6. ศุกร์เป็นมหาจักร ให้คุณทางโภคทรัพย์สมบัติพัสถานร่ำรวย มีฐานะดี มีคุณธรรมสูง มีเกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง
7. เสาร์เป็นมหาจักร ส่งผลดีทางมีทรัพย์สินเงินทอง เป็นปึกแผ่น ร่ำรวย รู้จักเก็บออม มีหลักฐานดี มีตึก เรือน อาคารด้วย
8. ราหูเป็นมหาจักร ให้คุณทางอำนาจ มักมีชื่อเสียง และร่ำรวย มีอำนาจ การปกครอง บังคับบัญชาดี มีบริวาร และพรรคพวกมาก มีโชคชัย ชนะศัตรู
หลักพยากรณ์ ดวงดาวที่เป็นมหาจักร เป็นดาวแสดงถึงอิทธิพลของดวงดาวไปในทางโลดโผน ถือว่าดี บริสุทธิ์ เป็นไปโดยสม่ำเสมอ ให้คุณตามภพ ตามลัคนา มหาจักรที่ดีเด่นคือ
ก. ดาวจันทร์ สำหรับชายจะได้ทำราชการดี ถ้าสตรีจะได้สามีดี
ข. ดาวพุธ จะทำให้บุคคลมีฐานะสูงมาก
ค. ราหู เป็นคนดื้อมาก

ดาวมหาจักร  มีอำนาจและอิทธิพลในทางโลดโผน พลิกแพลง มักไม่เป็นไปตามปกติธรรมดา เป็นดาวคุ้มโทษ แคล้วคลาด มีสภาวะพิศดาร เป็นดาวโลดโผน มีมานะ พันฝ่าอุปสรรค แกร่งกล้า มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบมาก ถ้ากุมลัคน์จะให้ผลเต็มที่ ดวงชะตาบุคคลใด มีดาวมหาจักรกุมลัคน์ มักมีลักษณะสง่าผ่าเผย ปราดเปรียว ว่องไว มีลักษณะเด่น ต้องตาผู้พบเห็น
ดวงจุลจักร ดวงดาวเคราะห์ที่เป็นจุลจักร คือ ดาวที่สถิตอยู่ในราศีตรงข้ามกับดาวมหาจักร เป็นตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่ให้คุณน้อยกว่าดาวเคราะห์มหาจักร ฉะนั้นดาวเคราะห์ที่เป็นจุลจักร จึงเป็นตำแหน่งเด่นเช่นกัน และให้คุณจริง แต่ต้องกุมลัคนา และมีดาวที่เป็นเกษตรเรือนในสนับสนุนอย่างแรงด้วย และดาวเคราะห์จุลจักรดวงนั้นจึงจะให้คุณเด่นเป็นพิเศษสูงสุดเท่ากับดาวเคราะห์มหาจักรดวงนั้นๆ
ดวงราชาโชค ดาวเคราะห์ที่เป็นราชาโชค หมายความว่า โชคของพระราชา “โชค” หมายถึง คราวดีคราวร้าย หรือคราวพร้อง คราวประจวบก็ได้ “ราชาโชค” แปลว่า คราวดีคราวร้ายอย่างใหญ่ ดวงดาวราชาโชคนี่จึงคล้ายกับดวงดาวอุจจาวิลาส แต่ส่งผลไปในทางนิยม หรือเป็นเสน่ห์ดึงดูด สืบเนื่องมาจากดวงดาวเกษตร และดวงอื่นๆ  ดาวเคราะห์ราชาโชค มีคุณสมบัติอย่างแน่นอนที่สุด ไม่ยกเว้นตำแหน่งที่ดาวเคราะห์นั้นๆ เข้าครองเรือนภพใดๆ ถ้าหากดาวเคราะห์ราชาโชคได้ครองตำแหน่งในเรือนกัมมะแก่ลัคน์ด้วยแล้ว จะต้องประเสริฐเลิศคนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน อิทธิพลของดาวเคราะห์ที่เป็นราชาโชคมีต่างๆ กันดังนี้ คือ
1. อาทิตย์เป็นราชาโชค มีอานุภาพเป็นที่รักของปวงชน มีความนิยมในทางราชการ
2. จันทร์เป็นราชาโชค มีความนิยมต่อผู้ใหญ่ทั่วไป คู่ครองเป็นผู้มีวาสนา หมายถึง พระนางเจ้า เป็นผู้อุปถัมภ์
3. อังคารเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ มีมิตรสหายเป็นที่พึ่ง
4. พุธเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อนักประพันธ์ และทางธรรม มีสติปัญญาดี เจรจามีศิลปะ
5. พฤหัสเป็นราชาโชค มีความนิยมต่อนักปราชญ์ และครู อาจารย์ ผู้ทรงศีล จะเมตตา รักใคร่ และจะเป็นผู้มีความสุขมาก
6. ศุกร์เป็นราชาโชค มีความนิยมต่อประชาชน ทำราชการเจริญ มีอายุยืนนาน
7. เสาร์เป็นราชาโชค มีความนิยมทางการงาน ราชการสูงเด่น มีอายุยืน
8. ราหูเป็นราชาโชค มีความนิยมพวกโจร และพวกนักเลง มีบริวารมาก อาจเป็นเศรษฐี
ดวงราชาโชคเป็นดวงชะตาที่มีวาสนา หมายถึง มักมีผู้ให้การอุปถัมภ์ในยามตกยาก ผู้ใหญ่อุ้มชู ไม่ตกต่ำ มีเทพพิทักษ์ เป็นดาวเสริมวาสนา แม้ผู้นั้นเกิดในป่าดงพงไพร ฐานะต่ำต้อยก็ตาม ก็จะมีโอกาสได้ผู้ให้การส่งเสริมจนเฟื่องฟูมีศักดิ์ศรีขึ้นได้
ดวงเทวีโชค ดวงดาวเคราะห์ที่เป็นเทวีโชค คือ ดาวที่อยู่ในตำแหน่งในราศีตรงข้ามกับดวงดาวที่เป็นราชาโชค ดาวเคราะห์เทวีโชค ให้คุณน้อยกว่าดวงดาวราชาโชค แต่ถ้ากุมลัคนาแล้ว จึงจะมีคุณสมบัติเด่นดีที่สุด ให้คุณเป็นพิเศษสุดเท่ากับดาวนั้นเป็นราชาโชค

เครดิต โหราเวศน์  บ้านโหรรามอินทรา ดูดวงไพ่ยิปซีรามอินทรา เลขเจ็ดตัว  0800658254 จิรัฏฐ์ 
เสริมชะตาด้วยตะกรุดมหาเสน่ห์ ดึงดูดให้มีเสน่ห์คนเมตตา 

             เสริมชะตาด้วยตะกรุดมหาเสน่ห์ ดึงดูดให้มีเสน่ห์คนเมตตา 
เป็นการลงอักขระทางเสน่ห์ไว้ด้านนอก หากหมายปองผู้ใด เขียนชื่อสอดใส่  หรือปรารถนาในเรื่องใด สามารถสอดใส่ในตะกรุด จักสมปรารถนาสมใจ หรือจะพกติดตัวไว้ก็เป็นเสน่ห์เมตตา ผู้ใหญ่เมตตารักใคร่  สามารถเรียกความรักเก่ากลับมาได้ด้วย
บ้านโหรรามอินทรา  ดูดวงไพ่ยิปซีรามอินทรา
อ.จิรัฏฐ์  มีนะนันทน์ 0800658254
สริมดวงชะตาด้วยถุงเขียวเหนี่ยวทรัพย์ พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะ

             เสริมดวงชะตาด้วยถุงเขียวเหนี่ยวทรัพย์ พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะ
วิชารับทรัพย์ และเพิ่มทรัพย์
เป็นวิชาสำคัญที่ท่านใช้สงเคราะห์ศิษย์ โดยปลุกเสกลงในวัตถุมงคลและทำเป็นผ้ายันต์

โดยนำพระยันต์ที่สำคัญคือ “ยันต์รับทรัพย์” ช่วยให้ค้าขายดีมีโชค

“ยันต์เพิ่มทรัพย์”ช่วยให้ทรัพย์ที่ได้มางอกเงยและรักษาทรัพย์ได้นาน
วิชารับทรัพย์เพิ่มทรัพย์นี้

พ่อท่านเขียวท่านนำวิชานี้มาสร้างเป็น ผ้ายันต์รับทรัพย์เพิ่มทรัพย์

การพุทธาภิเษกต้องเข้มขลัง เป็นไปตามตำราทุกประการ เพราะผ้ายันต์ของท่านนั้น

สามารถพกไว้ในกระเป๋ากางเกงได้ ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่มีเสื่อม ซึ่งมีลูกศิษย์ใกล้ชิดเคยถามท่าน

ในข้อนี้ ท่านว่า ทองอยู่ที่ไหนก็คือทอง งูอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเลื้อยลอดอะไรมาก็ยังมีพิษร้ายเสมอ
ท่านเริ่มทำผ้ายันต์ครั้งแรกตอน หลานท่านคนหนึ่ง มีปัญหาเรื่องการทำมาหากิน

เงินทองไม่คล่องมือ ท่านเลยนำวิชานี้มาทำผ้ายันต์ครั้งแรก ส่วนหลานท่านเมื่อเปิดแต่แรก อยากจะ

ปิดกิจการ แต่พอได้ผ้ายันต์ไปบูชา ทำให้กลับมารุ่งเรืองในเวลาไม่กี่เดือน ในตำราได้บอกไว้ว่า

อันวิชารับทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ นี้ โบราณท่านให้นำดินหัวใจแม่ธรณี มาทำดินสอเขียนยันต์ลบผง

ให้บังเกิดดุจดั่งพระโพธิ์สัตว์ผู้มีคุณต่อสัตว์โลก พกติดตัวไม่รู้จักอดยาก โชคลาภ บริบูรณ์ทรัพย์สิน-

เงินทองเต็มเรือน ประดุจท้องพระคลังหลวง หรือจะนำผ้าบังสุกุล เขียนยันต์ด้วยหมึกดีสัตว์ก็วิเศษนักแล

เมื่อเจอแล้วทำเอาเถิด มิอดอยาก มิรู้จน ได้เชื่อแล้วอย่าสงสัย ตีค่าไว้พันตำลึงทอง วิชาเป็นของ

หลวงพ่อดำ วัดนางโอพ่อท่านเขียว ท่านเรียนมาก่อนหน้านี้ ท่านทำแต่ผ้ายันต์ได้อย่างเข้มขลัง

จนมีผู้คนไปขอท่านมากจนทำไม่ทัน นิยมนำยันต์นี้พกติดกระเป๋าหรือติดร้านค้า และใส่ไว้ในที่เก็บเงิน

หลายท่านตอบตรงกันว่าค้าขายดี มีศิษย์ท่านไปประมูลงานที่จ.สงขลา เคยมาขอให้ท่านช่วย

เรื่องงานให้ประมูลได้ มูลค่างานล้านกว่าบาท ท่านหัวเราะแล้วพูดว่า “ล้านกว่าบาทเป็นพ่อท่านจะหา

มาแต่ไหนได้” ท่านให้ผ้ายันต์แบบนี้ไป 1 ผืน ปรากฏว่า แล้วบอกสั้นๆว่า “ได้ทำ”

หลังจากนั้นไม่นานผู้ที่ได้รับผ้ายันต์กลับมาเล่าที่วัดว่า ประมูลงานไม่ได้แต่ผู้ที่ประมูลได้มาจ้างให้

ทำงานดังกล่าว เพราะไม่สามารถทำงานตามแบบและคุณภาพที่ทางราชการกำหนดไว้ในสัญญาประมูล

ระบุไว้ได้ ถือเป็นเรื่องแปลก ประมูลไม่ได้แต่ “ ได้ทำ ”
สมดังคำที่พ่อท่านเขียว ว่าไว้จริงๆ
ปัจจุบัน นำยันต์นี้ทำเป็นถุงเขียวเหนี่ยวทรัพย์ ด้านหนึ่งยันต์รับทรัพย์ อีกด้านยันต์เพิ่มทรัพย์

กำกับด้วย นะมี  และ  นะเงิน มีเงินมีทองไม่ขาดมือ พร้อมเหรียญขุนช้าง

และกระดาษยันต์ สามารถแยกนำไปบูชาได้

บ้านโหรรามอินทรา  ดูดวงไพ่ยิปซีรามอินทรา
อ.จิรัฏฐ์  มีนะนันทน์ 0800658254

บรมครูปู่ฤาษีตาไฟ เนื้อผงยาครูน้ำตาล หลวงปู่นอง วัดเกาะโบสถ์คัดพิเศษ พุทะคุณแรง

 รมครูปู่ฤาษีตาไฟ เนื้อผงยาครูน้ำตาล หลวงปู่นอง วัดเกาะโบสถ์ บูชา 500 บาท
คัดพิเศษพุทธคุณแรงมาก
                                         หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต  อายุ  97  ปี  ( พ.ศ.2556 )
                                                   วัดเกาะโบสถ์  อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี
                                                    ศิษย์เอก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
                                                          รุ่น  บูชาคูร ๕๕
องค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟ หรือ พ่อแก่ตาไฟ นับเป็นองค์ฤาษีที่มีฌานบารมีสูงส่ง ทั้งยังเป็นผู้ว่าชาญอันเมตตา ช่วยเหลือมวลมนุษย์ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่าน ให้ได้พบประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านหน้าที่การงานของทุกสายอาชีพ ซึ่งปู่ช่วยได้หมด โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ และเมตตาค้าขายนั้นถือเป็นที่สุดเพราะเมื่อบารมีที่สาม คือ เปิดตาที่สามแล้วสามารถ นำพาความสำเร็จแห่งมหาโภคทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภจะมีมาอย่างไม่ขาดสาย ส่วนเรื่องคุ้มครองปกป้องภัพอันตรายก็ถือว่าดีเยี่ยม เพราะอำนาจบารมีขององค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟนั้นเก่งกล้าในเรื่องนี้อยู่แล้ว
หลวงปู่นอง ท่านเป็นบรูพาจารย์ที่ยึดมั่นในหลักปฏิบัติกรรมฐานและเชี่ยวชาญในสายไสยเวท โดยเฉพาะบารมีฌานของหลวงปู่นั้นสามารถที่จะสัมผัสเชิญบารมีฌานของพ่อปู่ฤาษี ได้ทุกองค์ หลวงปู่นองท่านถนัดในวิชากสิณไฟ ซี่งกสิณไฟนี้ หลวงปู่ท่านว่าสามารถที่จะใช้ในการขับไล่สิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงได้ ใช้เสริมมงคลมหามงคลครอบจักรวาลได้ ใช้เสริมมงคลแห่งโชคลาภได้ในวิชากสิณไฟนี้องค์บรมครูฤาษีที่หลวงปู่นองท่าน นับถือก็คือ “องค์ฤาษีตาไฟ”
เปิดตาที่สามบารมีพ่อแก่บรมครูปู่ฤาษีตาไฟช่วยให้รวย องค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟ หรือ พ่อแก่ตาไฟ นับเป็นองค์ฤาษีที่มีฌานบารมีสูงส่ง ทั้งยังเป็นผู้ว่าชาญอันเมตตา ช่วยเหลือมวลมนุษย์ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่าน ให้ได้พบประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านหน้าที่การงานของทุกสายอาชีพ ซึ่งปู่ช่วยได้หมด โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ และเมตตาค้าขายนั้นถือเป็นที่สุดเพราะเมื่อบารมีที่สาม คือ เปิดตาที่สามแล้วสามารถ นำพาความสำเร็จแห่งมหาโภคทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภจะมีมาอย่างไม่ขาดสาย ส่วนเรื่องคุ้มครองปกป้องภัพอันตรายก็ถือว่าดีเยี่ยม เพราะอำนาจบารมีขององค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟนั้นเก่งกล้าในเรื่องนี้อยู่แล้ว
เรื่องโชคลาภ เมตตาค้าขายองค์บรมครูปู่ฤาษีตาไฟช่วยได้ เรื่องกันของไม่ดีกันแก้อาถรรพณ์ต่างๆ นั้นบารมีของอันแก่กล้าขององค์บรมครูฤาษีตาไฟนั้นช่วยได้
บ้านโหรรามอินทรา  ดูดวงไพ่ยิปซีรามอินทรา 
อ.จิรัฏฐ์  มีนะนันทน์ 0800658254
พระสีวลีจกบาตรหลวงปู่นอง วัดวังศรีทอง คัดพิเศษพุทธคุณแรงมาก

พระสีวลีจกบาตรหลวงปู่นอง วัดวังศรีทอง คัดพิเศษพุทธคุณแรงมาก บูชา  300 บาท

     หลวงปู่นอง ธมฺมโชโต  อายุ  97  ปี  ( พ.ศ.2556 )
วัดเกาะโบสถ์  อ.สระโบสถ์  จ.ลพบุรี
ศิษย์เอก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

รุ่น  บูชาคูร ๕๕


                                       พระสิวลีจกบาตรบูชาครู 
                                         ด้านหลัง

                               ฝังตะกรุดเงินตรึงไตรภพ   

                                      เนื้อ   ว่าน 108
                        จำ นวนสร้าง      2,599     องค์
                   ขนาด     สูง    4   ซม. ,กว้าง    2.7   ซม.พระสิวลีผู้อุดมด้วยลาภ พระผงพระสีวลีนี้พระอาจารย์ท่านรวบรวมสุดยอดผงที่ให้คุณทางด้านโชคลาภ แล้วเสกด้วยมนต์คาถาทางด้านความเจริญโภคทรัพย์ทั้งปวง มนต์ทางด้านมหาลาภเรียกเงิน เรียกทอง มีใช้ไม่ขาด และมนต์เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าไว้ทั้งสิ้น ท่านเสกตลอดพรรษา 2554 และยังปลุกเสกในน้ำมันอย่างเข้มคลัง
ผู้ที่ปรารถนาอยากเป็นเศรษฐี เสริมอำนาจวาสนาบารมี ปรารถนาอยากมีเงินมีทองใช้ ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน ไม่ควรพลาด
บ้านโหรรามอินทรา ดูดวงไพ่ยิปซีรามอินทรา  
จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์ 0800658254  


บูชาพระสีวลีเสริมดวงเรื่องการเงิน 

ตำนานพระสีวลี ผู้เป็นเลิศในลาภสักการะ
ในขณะนั้นพระเรวัตตะกุมาร มีอายุได้ 7 ปี เมื่อถึงวันแต่งงาน ก็ได้พบเจ้าสาวรุ่นราวคราวเดียวกันและเครือญาติเมื่อได้เห็นรูปร่างหน้าตาเหี่ยวย่นและไร้เรี่ยวแรงของยายของเจ้าสาว จึงถามกับญาติเจ้าสาวว่า ต่อไปเจ้าสาวของตนจะเป็นแบบนี้หรือไม่ ญาติก็ตอบว่าใช่ เรวตกุมารจึงเห็นความไม่เที่ยงของรูปสังขาร และไม่ต้องการใช้ชีวิตอย่างนี้อีกต่อไป ท่านจึงต้องการออกบวทช พระเรวัตตะกุมารจึงออกอุบายโดยระหว่างที่เดินทางไปบ้านของเจ้าสาว ได้บอกญาติของเจ้าสาวว่าปวดท้อง ขอแวะปลดทุกข์ข้างทางแล้วจะตามไป แต่ความจริงได้หนีไปยังสำนักสงฆ์ใกล้เคียงเพื่อขอบวช
แต่ว่าคณะสงฆ์มีกฎว่า ผู้ต้องการบวชจะต้องได้รับคำอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียก่อน เมื่อขอเข้าไปบวช พวกภิกษุจึงถามว่าเป็นบุตรของใคร เมื่อทราบว่าท่านเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงบวชให้ เพราะก่อนหน้านี้ พระสารีบุตรได้มาบอกว่า ถ้าน้องชายของท่านเข้ามาขอบวช ขอให้บวชให้ทันทีโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากมารดา เพราะมารดาของท่านนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ คือ ไม่ศรัทธาในพระธรรม และเห็นผิดเป็นชอบ และคงไม่อนุญาตให้เรวตกุมารได้บวชแน่นอน ท่านจึงอนุญาติเสียเองด้วยสิทธิการเป็นผู้ปกครองเพราะถือเป็นพี่ชาย
หลังจากที่พระสารีบุตรทราบว่าน้องชายได้ออกบวช จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ต้องการเดินทางไปเยี่ยมที่ป่าตะเคียน พระพุทธองค์ได้ฟังจึงตรัสทัดทานถึง 2 ครั้ง จนเมื่อพระสารีบุตรทูลขอไปเยี่ยมเป็นหนที่ 3 พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยพระญาณก็ทราบว่า พระเรวัตตะบำเพ็ญเพียรจนบรรลุอรหันต์แล้ว จึงทรงอนุญาตให้ไปได้ ละพระองค์ก็จะเสด็จไปพร้อมกับคณะสงฆ์จำนวน 500 รูป
เมื่อพระบรมศาสดาและคณะสงฆ์มาถึงทางสามแพร่งแห่งหนึ่ง พระอานนท์พุทธอนุชาประทานจึงตรวจดูเส้นทาง และกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเสด็จไปทางอ้อมระยะทางไกล 60 โยชน์ มีประชาชนอยู่อาศัยมาก พระภิกษุจะไม่ลำบากด้วยภิกขาจาร แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ 30 โยชน์ ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่ มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วยภิกขาจาร
พระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้น จึงตรัสถามพระอานนท์ว่า พระสีวลีมากับเราด้วยหรือเปล่า พระอานนท์ตอบว่า พระสีวลีร่วมทางมาในครั้งนี้ด้วย
เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงตรัสตอบไปว่า ดูก่อนอานนท์…ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัด ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยอาหารบิณฑบาต เพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทาง จะจัดสถานที่พักและอาหารบิณฑบาตไว้ถวายพระสีวลี ผู้เป็นที่เคารพนับถือ และเราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของพระสิวลีนั้นด้วย
พระพุทธองค์และคณะจึงได้เสด็จเบี่ยงไปตามเส้นทางลัด ซึ่งก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสทุกประการ คือ แม้จะเป็นทางเปลี่ยว แต่เหล่าเทวดาทั้งหลายก็ได้นำภัตตาหารมาถวายคณะสงฆ์เป็นอันมาก แสดงให้เห็นผลบุญของพระสิวลีที่ยังประโยชน์แก่คณะสงฆ์รวมถึงพระพุทธเจ้าด้วย
ด้วยอำนาจของบุญที่พระสีวลีได้กระทำมาในอดีตชาติ จึงส่งผลให้ท่านเจริญไปด้วยลาภสักการะ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ก็จะมีเทวดา พญานาค พญาครุฑ และอมนุษย์ทั้งหลาย นำลาภสักการะมาถวายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ด้วยเหตุนี้ ในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศยกย่องพระสิวลีให้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีลาภมาก
จากหนังสือ พระสีวลี อรหันต์แห่งโชคลาภ โดย นทธัญ แสงไชย // สำนักพิมพ์อมรินทร์และ http://www.siamganesh.com/
เคล็ดลับวิธีการบูชาพระสิวลี
ต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ๆ ยากลำบาก คือ หัวใจของการบูชาพระสิวลีให้ได้ผลดี   เพราะในอดีตทุก ๆ ชาติที่ผ่านมา  พระสิวลีท่านจะทำบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยม  ทำบุญด้วยศรัทธาเต็มร้อย  แม้ว่าของที่ทำบุญจะราคาไม่แพง  แต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า  เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ  ดุจการได้น้ำในทะเลทราย  ดุจการได้อาหารในยามหิว
ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระสิวลีท่านช่วยควรจะบริจาคทาน ให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆ ท่านจะได้อานิสงส์บุญมาก และต้องอุทิศบุญนั้นส่งไปให้พระสิวลีทุกครั้ง เป็นการเปิดบุญและเชื่อมบุญกับท่าน เพื่อให้ท่านรู้จักเรา และรับรู้ความต้องการของเราได้
การบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วย
  1. น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้
  2.  น้ำสะอาด 1 แก้ว โดยลอยดอกมะลิไว้บนน้ำ
  3. แล้วจุดธูป 3 ดอก เทียนบูชา 1 เล่ม
เคล็ดโบราณนั้นกล่าวไว้ว่า การถวายผลไม้สด และน้ำผึ้งควรถวายในวันพฤหัสบดี ส่วนวันเสาร์ควรถวายอาหารจากทะเล หรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัว แล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จ สมหวัง และเมื่อท่านได้โชคได้ลาภสมดังหวังแล้ว จะต้องทำบุญเลี้ยง หรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาภให้มาไม่ขาดสาย
การสวดพระคาถาขอลาภพระสีวลี ต้องอยู่ในสมาธิที่สงบแน่วแน่ จิตไม่ส่ายไปมา ไม่คิดถึงในเรื่องอื่น ตามองที่คาถาบูชา หรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไป
ถ้าสวดได้ทุกวัน จนครบ 7 วันได้ยิ่งดี ในกรณีทีท่านต้องการจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใด ๆ ในวันนั้น ให้สวดคาถาบูชาพระสีวลีก่อน เมื่อเสร็จแล้วต่อด้วย คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวันของวันนั้น ๆ จะเป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา ค้าขายดี มีราศี ดังต่อไปนี้
คาถาบูชาพระสิวลี
” สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ
สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ
สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ “
คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้าน
เชื่อว่า จะทำให้เกิดลาภร่ำรวยในการค้าขาย สะดวกในเรื่องธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้าย
จะกลับกลายเป็นมิตร มีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไป
(สำหรับคาถาบูชาพระสิวลีนั้น มีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชาท่านหลายสำนัก กล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นถูกต้องหมดทั้งสิ้น เพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพลานุภาพทุกตัวอักษร)
จากการบูชาพระสิวลี โดยธรรมรักษ์
บ้านโหรรามอินทรา ดูดวงเลขเจ็ดตัว-ไพ่ยิปซีรามอินทรา
อ.จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์ 0800658254