สถิติคนเข้าเวป

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตำนานโหรตอนบูชาพญานาค เจ้าแห่งขุมทรัพย์
สำนักโหรพรพรหมรังสี เทวบัญชาชีวิต  ร่างผ่านญาณบารมี  องค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหรมรังสี  องค์ปู่นาคราช
หนึ่งเดียวในผู้สืบทอดคัมภีร์โหราศาสตร์อยุธยาที่สูญหาย

สวัสดีครับ เพื่อนชาวบล๊อคแก๊งค์ วันนี้ผมอ.พรพรหมรังสี ได้แวะมาทักทายเพื่อนและได้นำเสนอบทความใหม่ วันนี้ผมจะมานำเสนอการไหว้บูชาพญานาค เจ้าแห่งขุมทรัพย์และการงาน ซึ่งการไหว้บูชาให้ใช้ธุป9ดอก แล้วสวดคาถาดังนี้ 
ขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ด้วย

เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบทด้วย

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลายสกุลกัณหาโคตมกะด้วย

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีเท้าด้วย

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสองเท้าด้วย

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสี่เท้าด้วย

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีหลายเท้าด้วย

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
สัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัตว์หลายเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
โทษลามกใดๆ อย่าได้มาถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้น

อัปปะมาโณ พุทโธ
พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

อัปปะมาโณ ธัมโม
พระธรรม ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

อัปปะมาโณ สังโฆ
พระสงฆ์ ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู
เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ ( ไม่มากเหมือนพระรัตนตรัย )

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ความรักษา อันเรากระทำแล้ว การป้องกัน อันเรากระทำแล้ว

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย

โสหัง นะโม ภะคะวะโต
เรานั้น กระทำนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ
กระทำนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ็ดพระองค์อยู่ ฯ

เครดิต ตัวบทคาถาได้คัดลอกจาก บล๊อคของคุณ Hobbit 
หลังจากสวดคาถาจบแล้วให้ว่าดังนี้
ข้าพเจ้าชื่อ ..... ขอบูชาองค์พญานาคและเทวะนาคาต่างๆ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำข้ามภพข้ามชาติ จงสำเร็จแก่ท่าน และขอให้ท่านช่วยประทานแก้วแหวนเงินทอง บ้านที่อาศัยที่ร่มรื่น  และหน้าที่การงาน ตลอดจนเดชเดชะสมบัติต่างๆ ให้กับข้างเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด
       คือการไหว้โดยทั่วไป ถ้าสวดได้สามจบจะดีมาก  ถ้าต้องการให้เกิดความสำเร็จให้บนด้วยไข่ต้มปอกเปลือก จะ3 5 หรือ9ฟอง น้ำมะพร้าว 1ลูก ปอกเปลือก ให้จุดธุป9 ดอก แล้วว่าคาถาในตอนต้น 3 จบ หลังจากนั้นให้ถวายของ 
    ไพ่ยิปซีรามอินทรา สำนักโหรพรพรหมรังสี  อ.พรพรหมรังสี   เทวบัญชาชีวิต  ร่างผ่านญาณบารมี  องค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหรมรังสี  องค์ปู่นาคราช  หนึ่งเดียวในผู้สืบทอดคัมภีร์โหราศาสตร์อยุธยาที่สูญหาย  0800658254 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น