สถิติคนเข้าเวป

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ศาสตร์โบราณ ดวงพิชัยสงคราม 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา 
ดวงพิชัยสงคราม เป็นดวงป้องกันอริ อุปสรรค ศัตรู และขจัดเภทภัยต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวเรา และคลี่คลายสถานะการณืร้ายกลายเป็นดีได้และเป็นดวงโชคลาภและความสำเร็จ และป้องกันคุณไสยและมนต์ดำด้วย สนใจติดรายละอียดของดวงพิชัยสงครามหรือดวงชะตา ติดต่ออ.จิรัฏฐ์ 0800658254 ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
การทำสมาธิแก้กรรม 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา
สวัสดีครับ เพื่อนไปเจอบทความดีเลยนำมาฝากครับ เกี่ยวกับการทำสมาธิแก้กรรม ซึ่งเป็นการนั่งสมาธิขอขมาเจ้ากรรมนายเวร ให้ยกโทษให้แต่ต้องตั้งใจทำจริง ถึงเห็นผล 

คัดลอกจากหนังสือ super richy 

ขั้นตอนการทำสมาธิแก้กรรม ''กรณีที่ทำด้วยตนเอง'' 
1.ก่อนจะกล่าวคำแก้กรรมต้องทำจิตให้นิ่ง นานเท่าไหรขึ้นอยู๋กับทำจิตให้นิ่งก่อน ขณะที่เหลือแต่จิต กล่าวคำขอขมาเจ้ากรรมนายเวร 

2. กล่าว "คำกล่าวนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม "
3. พอกล่าวจบก็ให้ทำสมาธิก็ให้ทำสมาธิอีกครั้ง
แต่ให้ทำช่วงตอนกลางวัน ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน


สนใจดูดวง ติดต่อ 0800658254 อ.จิรัฏฐ์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
คำกล่าวก่อนนำก่อนทำสมาธิแก้กรรม 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

ถึงเจ้ากรรมนายเวร ขณะนี้ลูกชื่อ นาย นาง นางสาว ..... นามสกุล กำลังทำสมาธิถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูก ซึ่งไมว่าจะเป็นคนใกล้ตัว สัตว์ใกล้ตัว เทวดาใกล้ตัว โดยเฉพาะ ...... ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือดับสูญกลายเป็นจิตวิญาณเป็ฯเทพแล้วก็ตาม ลุกได้สำนึกผิดแล้วจึงขอทำสมาธิเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเห้นว่าลูกสำนึกผิดแล้ว การทำสมาธฺนี้ไม่ใช่การทำเพื่อเอาผลบุญถึงท่านแต่เป็นการทำเพื่อให้ลูกสำนึกในบาปบุญคุณโทษในสิ่งท่ทำไว้แล้ว ขอให้ท่านำเอาสิ่งที่ท่านทิ้งไว้กับลูฏกลับคืนไป ด้วยการให้เอาอาการและปัญหาต่างของลูกกลับคืนไปด้วย ด้วยการให้เอาอาการและปัญหาต่างๆของลูกหายเป็นปลิดทิ้ง โดยลูกขอนั่งสมาธิ ณ บัดนี้ สนใจรายละเอียดหรือสนใจการดูดวงชะตาติดต่อ อ.จิรัฏฐ์ 0800658254 ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
สะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง อย่างง่าย 


ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

สวัสดีครับ ผมอ.จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์ ได้ขอแนะนำเคล็ดการสะเดาะเคราะห์ปรับแก้ไขดวงชะตา ในยามที่ดวงชะตาตกอับ ในเรื่องการเงิน การงาน ความรัก 
เคล็ดสะเดาะเคราะห์ ดวงชะตาด้วยตนเองนั้น โบราณ ท่านว่าไว้ดังนี้

พิธีสะเดาะเคราห์ และรับ-ส่งพระเคราะห์ด้วยตนเอง

ลำดับพิธี
- ข้าวตอก ๑กำมือ ใส่ในโถแก้ว
- ดอกไม้ ๗สี ใส่ในแจกันแก้ว (๒ แจกัน)
- ธงสามชาย ๙สี ใช้ไม้ไผ่ทำก้านธงยาว ๑ศอก ปักที่ผลมะพร้าว
- เทียนแท้หนัก ๑สลึง ๙เล่ม ใช้ไม้กลัดยาวประมาณ ๑นิ้ว เสียบที่ก้นเทียนแล้วปักไว้ที่ผลมะพร้าว
- ธูป ๙ดอก ปักที่ผลมะพร้าว
- มะพร้าวอ่อน ๙ผล ใช้จานรอง
- ใช้โต๊ะขนาดพอวางของดังกล่าว แล้วปูผ้าขาว เอาของที่กล่าวข้างต้นวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
- เทียนแท้หนัก ๙บาท ๒เล่ม ปักบนเชิงเทียนตั้งหน้าโต๊ะพระ
- ธูป ๙ดอก บูชาพระรัตนตรัย และดอกบัวใส่แจกัน ๒แจกัน แจกันละ ๙ดอก (ดอกบัวขาว) ตั้งหน้าโตะพระ

เมื่อจัดวางของเรียบร้อยแล้ว ให้จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะบูชาพระ แล้วจุดธูปเทียนที่ผลมะพร้าว นั่งคุกเข่าพนมมือสำรวมจิตใจให้สงบ แล้วกราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ครั้ง แล้วกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้า และเทวดา ดั้งนี้

- นั่งคุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบไหว้พระพุทธเจ้า อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ ๑หน)
- นั่งคุกเข่าพนมมือ ตั้งใจกราบไหว้พระธรรม ว่า สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ ๑หน)
- คุกเข่าพนมมือตั้งใจกราบไหว้พระสงฆ์ ว่า สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ ๑หน)
หลังจากนั้นให้กล่วเชิญเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ มาทานเครื่องสังเวย 
แล้วขอพรเอา 
สงสัยในขั้นตอนการสะเดาะเคราะห์ด้วยตนเอง หรือติดต่อดูดวงชะตาได้ที่ 0800658254 อ.จิรัฏฐ์ (ไพ่ยิปซีรามอินทรา) 
ตำนานโหร ตอนเลขเจ็ดตัวระบบโหร 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

วิชาโหราศาสตร์ของไทยแต่โบราณมานั้น โดยส่วนมากแล้ววิชาไหนที่ผ่านการพิสูจน์และทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเก็บเข้าไปในรั้วในวังหมด วิชาอื่น ๆ นอกนั้นจะกระจัดกระจายอยู่ภายนอก เมื่อมีศึกสงครามเกิดขึ้นตำราหรือหลักฐานของวิชาต่างๆบางส่วนได้ถูกทำลายลงทำให้ข้อมูลต่างๆที่มีทั้งหมดนั้นไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้การเรียนการศึกษาจึงได้มาแบบครบบ้างไม่ครบบ้างขึ้นอยู่กับความอดทนและความเพียรของผู้เรียนและผู้สอนทำให้วิชาดีๆ ของไทยสูญหายไปเกือบหมด
สำหรับตัวผู้เขียนเองนั้นตอนที่ศึกษาดวงจักรราศีอยู่ ก็ไม่เคยสนใจการพยากรณ์ในสายวิชาอื่นๆ เพราะคิดว่าวิชานี้สามารถใช้ในการพยากรณ์ดวงได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จวบจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสนั่งฟังท่าน อ.ท่านหนึ่ง สอนวิชาเลขเจ็ดตัวระบบโหรให้กับลูกศิษย์ได้เห็นการนำเอาโหราศาสตร์มาผนวกกับเลขเจ็ดตัวเพื่อใช้ในการพยากรณ์แล้วไม่คิดว่าเลขเจ็ดตัวก็สามารถพยากรณ์ได้ละเอียดมากมายขนาดนี้ เหมือนมีบางส่วนที่แอบซ่อนกลเม็ดเคล็ดลับเอาไว้มากมายกว่าที่เห็น นี่คือวิชาของไทย ที่คนโบราญมักจะพูดเปรยๆ อยู่เสมอว่า ถึงแม้ดูเรียบง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็น มีความละเอียดอ่อนและล้ำลึก อย่างนึกไม่ถึงเลยทีเดียว จึงได้สอบถามข้อมูลและให้ท่านถ่ายทอดวิชาให้ ท่านเล่าว่า วิชาเลขเจ็ดตัวระบบโหรนั้น เป็นของท่าน อ.ประทีป อัครา ซึ่งได้มาตอนบวชเป็นสามเณรอยู่ ในขณะที่ออกธุดงค์นั้น ได้ช่วยรักษาพยาบาลชายแก่คนหนึ่งซึ่งไม่สบายอยู่จนหายดี จึงได้ถ่ายทอดวิชาเลขเจ็ดตัวระบบโหรนี้ให้พร้อมกับเงาพระเคราะห์(ใช้สำหรับดวงจักรราศี) ชายแก่คนนั้นเล่าว่าได้วิชานี้มาจากพระธุดงค์รูปหนึ่งเช่นกัน
รูปแบบของวิชาเจ็ดตัวระบบโหรนั้น จะใช้การอ่านเรือน 12 เรือน มีดาวเกษตร มีดาวราหู เทียบเท่ากับดวงจักรราศี ถึงแม้จะได้รายละเอียดไม่มากเท่า เพราะยังมีความแตกต่างในเรื่องของเวลาเกิดอยู่ แต่ความแม่นยำนั้น รับรองได้ว่าไม่แพ้ดวงจักรราศีเลยทีเดียว ทำให้ผู้เขียนรู้สึกเสียดายถ้าวิชาดีๆ ของไทยได้ค่อยๆ สูญหายไป จึงได้ทำการเปิดสอนวิชาเลขเจ็ดตัวระบบโหรนี้ ที่ชมรมลิขิตแห่งดวงดาว เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษาวิชาพยากรณ์และสำหรับผู้ที่เคยเรียนไปแล้วได้พัฒนาวิชาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น วิชานี้ใช้สำหรับผู้ที่มีเวลาเกิดไม่ชัดเจน แต่ปัจจุบันสามารถใช้สำหรับผู้ที่ไม่อยากบอกเวลาเกิดที่แท้จริงอีกด้วย
ถึงแม้ว่าวิชานี้จะเคยเป็นที่โด่งดังมาแล้ว สมัยท่าน อ.ประทีป เปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์แห่งประเทศไทย มีผู้สนใจศึกษามากมายแต่ปัจจุบันก็หาคนสืบทอดได้ยากเต็มที เพราะปัจจุบันนี้มีวิชาที่มารองรับในการพยากรณ์ ค่อนข้างหลากหลาย เลยทำให้วิชานี้ค่อย ๆ เลือนหายไป/.
อ.จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา 0800658254 

ตำนานโหรตอนเทียนพระพุทธเจ้า5 พระองค์

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวการสะเดาะห์เสริมดวงชะตาด้วยเทียนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เทียนพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นเทียนที่จัดทำขึ้นตามตำราลานนาโบราณ เพื่อใช้ในการปรับแก้ไขดวงชะตาเพื่อเพิ่มพูนโชคลาภเรื่องการเงินการทอง การงาน ตลอดจนความรักให้ราบรื่น เทียนพระพุทธเจ้า5 พระองค์จะใช้เทียน5 เล่มในการปรับเสริมดวงชะตาจากชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของเจ้าชะตาที่ต้องการเสริมดวงชะตา เทียนพระพุทธเจ้า5พระองค์จะไหวบูชาในช่วง เช้าตั้งแต่ 7.00 ขึ้นไปจนถึง 11.00 นาฬิกา โดยจะมีการจัดพิธ๊บวงสรวงต่อสิ่งศํกดิ์สิทธืเบื่องบน โดยใช้เทียน5 เล่ม ปักรอบกระทงที่ใช้บวงสรวง ซึ่งใช้ทั้งหมด 5 กระทงด้วยกัน ใน5 กระทงจะประกอบด้วย เครื่องเซ๋นบวงสรวงดังนี้

1. ข้าวปากหม้อ
2. ผลไม้
3. ไข่ต้ม5 ฟองปอกเปลือก
4. น้ำ
5.ขนมถ้วยฟู

สนใจติด่อ 0800658254 อ.จิรัฏฐ์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา

Create Date : 14 ตุลาคม 2554
Last Update : 22 ตุลาคม 2554 23:18:23 น.ลบ Blog แก้ไข Blog1 comments
Counter : 217 Pageviews. 
Add to Share/Save/BookmarkShare/Save/BookmarkShare/Save/Bookmark

 ลบ comment
สนใจบูชาเทียนพระพุทธเจ้า5พระองค์ หรือติดต่อดูดวงชะตา หรือดูดวง ติดต่อ 0800658254 จิรัฏฐื
ตำนานโหรตอนดับดาวกาลีพลิกชะตาชีวิต 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา
สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอเคล็ดการแก้ไขดวงชะตาด้วยการดับดาวกาลีเพื่อพลิกชะตาชีวิต 
ตามเคล็ดโบราณตามตำรามหาทักษา โบราณท่าได้เขียนไว้ว่าเมื่ออายุของคนเราในแต่ละปีจะมีดาวเสียเข้ามาเสวยอายุทำให้เกิดเคราะห์ต่างๆขึ้นตามอิทธิพลของดวงดาวบวกกับเรือนชะตาต่างๆ ท่านแนะนำให้สร้างพระพุทธรูปถวายตามดวงดาวที่เสียในปีนั้น เพื่อปรับแก้ไขดวงชะตานั้นให้ดีขึ้น
ในเรื่องต่างๆ เพื่อลดทอนเคราะห์ต่างๆ ลง 
พระพุทธรูปที่เป็นรหัสแทนดวงดาวที่เสีย มีดังนี้
1. ถ้าดาวอาทิตย์ เสียในปีนั้นให้ถวายพระปางถวายเนตร
2.ถ้าพระจันทร์ เสียในปีนั้นให้ถายพระปางห้ามญาติ
3.ถ้าพระอังคารเสียในปีนั้นให้ถวายพระปางไสยยาสน์
4.ถ้าพระพุธเสียในปีนั้นให้ถวายพระปางอุ้มบาตร
5.ถ้าพระพฤหัสเสียในปีนั้นให้ถวายพระปางสมาธิ
6.ถ้าพระศุกร์ในปีนั้นเสียให้ถวายพระปางรำพึง
7.ถ้าพระเสาร์เสียในปีนั้นให้ถวายพระปางนาคปรก
8.ถ้าพระราหูเสียให้ปีนั้นให้ถวายพระปางป่าเลไลย์
สนใจในรายละอียดของเคล็ดดับดาวกาลีหรือต้องการตรวจดวงชะตา ให้ติดต่อ อ.จิรัฏฐ์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา โทร 0800658254 
พลิกชีวิตจากสวดคาถาบูชาดวงชะตา 

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมานำเสนอการเสริมดวงชะตาด้วยการสวดคาถาบูชาดวงชะตา ตามตำหรับของหลวงพ่อเดิม ขั้นตอนในการสวดโบราณท่านให้ตั้งนะโฒสามจบแล้วสวดคาถาดังนี้

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง 
สริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโฒ จะเทวานัง
วุโธ ลาภัง ภะวิสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง 
โสโร ราหูเกตุ จะมหาลาภัง สัพพะ ภะยัง วินาสสันติ
สัพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพเทวา มัง ปาละยันตุ
สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม 

ให้มั่นสวดแลวจะเจริญด้วยลาภสักการะ มีคนเมตตา

*ถ้าบูชาดวงชะตาตามที่สร้างขึ้นตามตำหรับของหลวงพ่อเดิม บวกกับสวดคาถาหลวงพ่อเดิมจะยิ่งเห็นผลเร้วขึ้น 

สนใจบูชาดวงมหาโชคมหาลาภมหาเสน่ห์ ตามตำหรับหลวงพ่อเดิม 
ติดต่อ 0800658254 จิรัฏฐ์ 
เสริมดวงชะตาด้วยการบูชาพญษงั่งตาแดง 

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

สวัสดีครับ ผมจะนำการเสริมดวงชะตาด้วยการบูชาพญางั่งตาแดง 

ตามตำราโบราณเล่าลือกันว่าถ้าบุคคลใดมีพญางั่งตาแดงไว้บูชาบุคคลนั้นจะเป็นผุ้เจริญด้วยลาภสักการะ มีอำนาจบารมีมีผู้คนยำเกรง มีเสน่ห์ดึงดูดกับเพศตรงข้าม มีผู้พิทักษืคุ้มกัน ถ้าพ่อค้าแม่ค้ามีไว้บุชาจะทำให้มีลูกค้าเข้ามาซื้อของไม่ขาดสาย ซื้อของได้ราคา สำหรับผู้ต้องการเสริมเสน่ห์ได้ไปบู๙จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม 

สนใจบูชาพญางั่งตาแดงหรือติดต่อดูดวงชะตา โทร 0800658254 จิรัฏฐ์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
ตำนานโหรตอนเทียนสะเดาะห์เคราะห์เสริมดวงชะตา

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา 

ตำราวิชาเทียนนี้เป็นตำราวิชาล้านนาโบราญ เพื่อเป็นการ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตารับโชคลาภ โดยจะประกอบด้วยเทียนสองเล่มที่ทำตามตำรา โดยเริ่มจากการนำ กระดาษสามาลงยันต์ล้านนาโบราญจากนั้นกำหนดฤกษยามในการเสกแผ่นยันต์นั้น ทั้งยันต์สะเดาะเคราะห์ และเสริมดวงชะตารับโชค จากนั้นจึงนำไปมัวนเป็นไส้เทียนแล้วใช้ขี้ผึ้งฝั้นเป็นเทียน และนำกลับมาเสกอีกครั้งหนึ่งตามฤกษ์ตามที่กำหนด ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นอันมาก เพราะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอน โดยผลของเทียนแต่ละเล่มเป็นไปตามยันต์ เทียนเล่มแรก เทียนสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้พระเคราะห์ที่มาถึงเรานี้สิ้นไป เทียนเล่มที่สองเป็นเทียนเสริมดวงชะตารับโชค เพื่อให้ดวงชะตาที่ไม่ดีในปีนี้กลับดีขึ้น และเพื่อให้มีโชคดีมีชัยเข้ามาหาเราให้มากที่สุด โดยวิธีการจุดนั้นท่านอาจารย์แนะนำว่าถ้าจะเอาให้ได้ผลเร็วก็ให้จุดในวันธงไชยและวันอธฺบดีซึ้งก็ได้มีศิษย์หลายคนที่บูชาไป มีประสบการณ์กันอย่างมากมาก ทั้ง กิจการค้า เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ กันอย่างมากมาย ท่านที่ติดตัด มีปัญหาอุปสรรค ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี วิธีการจุดนั้นให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด สวดมนต์ไหว้พระแล้ว ให้น้ำแผ่นกระดาษสา เขียนชื่อตนเองหรือผู้ที่เราต้องการจะจุดให้ จากนั้นม้วนและสอดเข้าไปด้านใต้เทียนทั้งสองเล่ม และจุดพร้อมกัน กลางแจ้ง 

สนใจในรายละเอียดให้ติดต่อ จิรัฏฐ์ 0800658254 ไพ่ยิปซีรามอินทรา

สนใจบูชาเทียนสะเดาะห์เคราะห์และเสริมดวงชะตา ติดต่อ 0800658254 
จิรัฏฐ์
ปล่อยปลาเสริมดวงชะตา

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา

ความหมายของการปล่อยสัตว์

ปลาไหล หมายถึง การเงิน การงาน การเรียนจะราบรื่น 

ปลาหมอ หมายถึง เพื่อสุขภาพ 

ปลาบู่ หมายถึง ทดแทนผู้มีพระคุณ

ปลาดุก หมายถึง ศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย 

ปลานิล หมายถึง ทรัพย์สินเพิ่มพูน 

ปลาช่อน หมายถึง ช้อนเงินทอง สิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบ 

ปลาทับทิม หมายถึง ทำอะไรราบรื่น 

ปลาสวาย หมายถึง เงินทองคล่องตัว 

ปลาขาว หมายถึง ปลานำโชค 

ปลาจารเม็ด หมายถึง จะได้เงินเต้มเม็ดเต็มหน่วย 

ปลาใน หมายถึง ได้เป็นเจ้าคนนายคน 

ปลาดุกเผือก หมายถึง ปลามงคล 

ปลาดำราหู หมายถึง สะเดาะเคราะห์ 

ปล่อยกบ หมายถึง ขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร 

หอยขม หมายถึง ทิ้งความขมขื่น จะร่มเย็นเป็นสุข 

หอยโข่ง หมายถึง หนทางโล่งเป็นผู้นำ ข้าทาสบริวารมาก 

ตะพาบ หมายถึง ภัยคุกคามต่างๆจะราบ อัมพาตจะดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืน 


การปล่อยสัตว์ ตามกำลังวัน 

วันอาทิตย์ ปล่อยจำนวน 6-9 ชีวิต 

วันจันทร์ ปล่อยจำนวน 15 ชีวิต

วันอังคาร ปล่อยจำนวน 8 ชีวิต

วันพุธ ปล่อยจำนวน 17 ชีวิต

วันพฤหัสบดี ปล่อยจำนวน 12 ชีวิต

วันศุกร์ ปล่อยจำนวน 21 ชีวิต 

วันเสาร์ ปล่อยจำนวน 10 ชีวิต


คำอธิษฐาน การปล่อยสัตว์

ข้าพเจ้าชื่อ.........นามสกุล เกิดวันที่.....เดือน.พ.ศ......อายุ....ปี 
ได้ปล่อยสัตว์...............จำนวน......ตัว 
ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุสลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย 
ตัวที่เป็นที่พึ่ง ขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า 
ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก 

สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดออกไปจากข้าพเจ้า 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา, เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง,หลวงพ่อโต,และพญานาคราช 
จงป็นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย 
ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี 
มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสพความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา 
มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตที่สดชื่น มีความสุขความเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ.
โดย นีออน
คัดลอกมาจากok เนชั่นครับ ของคุณนีออน

สนใจดูดวงติดต่อ 0800658254 จิรัฏฐ์ ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
ดวงอุบัติเหตุตกเครื่องบิน

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวของดวงอุบัติเหตุตกเครื่องบิน 

1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 1

3 4 5 6 7 1 2 

6 9 12 15 18 14 10 

เจ้าชะตานี้เป็นผู้ชาย เนื่องจากดาวศุกร์ในดวงนี้เด่นอยุ่ในภาพเรือนลาภะซึ่งเป็นเรือนการเงินโยงถึงภพเรือนปุตตะหมายถึงมีโชคเรื่องการเงินเข้ามาอยู่ตลอด อีกตัวโยงถึงภพโภคาทำให้สามารถมีหลักฐานมีฐานะขึ้นมา ดาวศุกร์ เลข6 ยังตั้งอยู่บนเลข15 ซึ่งเป็นกำลังของพระจันทร์ (เลข2) ส่งผลถึงภพตนุทำให้เจ้าชะตามีเกียรติมีชื่อเสียงขึ้นมา 


ดาวศุกร์(6)ในชะตานี้เด่นเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับความบันเทิงได้ดี โดยเฉพาะนักแสดง ดารา นักร้อง แต่เนื่องจากดาวศุกร์มีกระแสดาวถึงดาวเสาร์(เลข7) ซึ่งเป็นดาวอยู่ในภพเรือนอริ ทำให้กรเงินที่ได้ต้องเหน็ดเหนื่อย 
ฟันฝ่าถึงได้มา 

ดวงนี้ที่ผมยกขึ้นมาให้ดูในภพเรือนมรณะที่เป็นจุดคลาดเคราะห์ของดวงชะตานี้ เนื่องจากดาวอังคาร(เลข3)สถิตอยู่ในภพมรณะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะมีอุบัติเหตุได้อยู่เรื่อยๆตามอิทธิพลของดาวอังคาร ดาวอังคารเป็นดาวธาตุลม หมายถึงการเดินทางโดยเครื่องบินหรือทางอากาศ ทำให้เจ้าชะตามีโอกาสเกิดอุบัติทางเครื่องบินสุง ดาวอังคารที่ภพเรือนมรณะส่งกระแสถึงดาวพฤหัส(เลข5) ที่เรือนกัมมะ แสดงถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ถึงหน้าที่การงานในลักษณะสลับเรือนเป็นอนุเกษตรซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะเกิดเรื่องอุบัติเหตุในลักษณะที่เกิดแล้วเกิดอีก คู่ดาวอังคาร(เลข3)กับดาวพฤหัส(เลข 5) หมายถึงความรอบรู้ ถ้าระวังจะไม่เกิดเรื่องอุบัติเหตุถ้าไม่ประมาท 

ดวงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงอายุ36 ปี (แถวที่สาม เลข 3 ตัวแรก อายุ36 ปี) อายุเจ้าชะตาตกมรณะที่ดาวอังคารสถิตอยู่ทำให้เจ้าชะตาเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขณะที่แสดงการห้อยโหนบนเฮลิคอปเตอร์ร่วงตกมาเสียชีวิต 

ดังนั้นดวงชะตานี้ทำให้เกิดแง่คิดที่ว่าถ้าเรารู็้้็็้้้้้้ดวงชะตาล่วงหน้าแล้วระมัดระวังเหตุการณ์นี้มีโอกาสไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับ 


สนใจดูดวงชะตา ติดต่อ 0800658254 จิรัฏฐ์
ตำนานโหรตอนเสริมดวงชะตาด้วยการบูชาพระสีวลี

ไพ่ยิปซีรามอินทรา เขียนที่บ้านโหรรามอินทรา 
สวัสดีครับเพื่อนชาวๆ bloggang วันนี้ผมจะมานำเสนอการเสริมดวงชะตาด้วยการบูชาพระสีวลี 

ในการบูชาพระสีวลีนั้น ให้บูชาด้วยดอกบัว ๕หรือ ๙ดอก หรือใช้พวงมาลัยที่เป็นดอกกมะลิ ดาวเรือง ใช้ธุปหอม 3ดอก หรือกำยานสามเม็ดก็ได้เป็นกลิ่นหอมเย็นๆๆ อย่าใช้ธุปหอมสีดำเป็นอันขาดเพราะพระสีวลีเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เทวดา เมื่อจะบูชาให้เอาพวงมาลัยถวายใส่พาน หรือ เอาดอกบัว ๕ หรือ๙ดอกใส่แจกัน จะมีเทียนหรือไม่ก็ได้ จุดธูป สามดอก แล้วตั้ง นโมสามจบ กล่าวคำบูชาพระสีวลีด้วยพระคาถานี้ 
นโมสามจบ 
สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ 
เสร็จแล้วเอาธูปปักที่กระถาง กราบสามที
และสวดบทนี้เพื่อขอลาภจากองค์พระสีวลี
คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี
(โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นโม ๓ จบ

สิวะ ลีมะหา เถรัง วันทามิหัง ( ๓ จบ )

มะหาสิวะลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวะลี เถโร ลาภัง เม เท ถะ(๓จบ)
เสร็จแล้วอธิษฐานขอเรื่องลาภ เลยโดยตรง ครับแล้วกราบสามที บทนี้เป็นบทหลวงปู่เกษม เขมโก ที่มอบให้หลวงปู่ขวัญ ปวโร ใช้บอกญาติโยมเป็นบทขอลาภพระสีวลีโบราณครับ อนึ่ง มีเคล็ดว่า ในวันพฤหัสบดี หากสะดวก ควรถวาย น้ำผึ้ง พระสีวลีด้วยโดยจะใส่จอกเล็กถวายท่านในวันพฤหัสบดีหรือหากทุกวันได้ยิ่งดีครับ จะทำให้ท่าน บังเกิดโชคลาภ อย่างเห็นได้ชัด และเป็นเคล็ดเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมาในเคหาสน์สถานบ้านเรือน และผู้บูชาด้วยน้ำผึ้งประจำวันพฤหัสบดี จะไม่ตกทุกข์ได้ยากเลยในชีวิต เพราะในอดีต พระสีวลีได้ถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ ด้วยอานิสงส์นี้เองทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ที่เลิศในทางมีลาภมากครับ เป็นเคล็ดที่นำมาฝากกันครับ

ไพ่ยิปซีรามอินทรา สนใจเรื่องดูดวงหรือสอบถามเรื่องการเสริมชะตา 
ติดต่อ 0800658254 จิรัฏฐ์ 
พิธีเสริมดวงชะตาแบบพิสดาร 

สวัสดีครับเพื่อนชาวbloggang ทุกท่านวันนี้ผมอ.พรพรหมรังสี ได้แวะมาทักทายเพื่อน หลังที่ไม่ได้เข้ามานานเนื่องจากติดภาระในการดูดวง และได้มีข่าวดีมาบอกเพื่อนชาวbloggang ว่าผมได้ค้นพบวิธีเสริมดวงชะตาแบบใหม่ซึงจะทำให้ท่านมีโชคลาภเรื่องการเงิน การเงิน ความรักที่สามารถได้อะไรมาง่ายๆ รวมถึงมีคนเมตตาให้ทรัพย์สิน เทวดารักใคร่ สนใจในการพยากรณ์ดวงชะตา และรับเคล็ดลับการเสริมดวงชะตา ได้ที่ 0800658254 อ.พรพรหมรังสี เทวบัญชาชีวิต

ตำนานโหรตอนบูชาพญานาค เจ้าแห่งขุมทรัพย์
สำนักโหรพรพรหมรังสี เทวบัญชาชีวิต  ร่างผ่านญาณบารมี  องค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหรมรังสี  องค์ปู่นาคราช
หนึ่งเดียวในผู้สืบทอดคัมภีร์โหราศาสตร์อยุธยาที่สูญหาย

สวัสดีครับ เพื่อนชาวบล๊อคแก๊งค์ วันนี้ผมอ.พรพรหมรังสี ได้แวะมาทักทายเพื่อนและได้นำเสนอบทความใหม่ วันนี้ผมจะมานำเสนอการไหว้บูชาพญานาค เจ้าแห่งขุมทรัพย์และการงาน ซึ่งการไหว้บูชาให้ใช้ธุป9ดอก แล้วสวดคาถาดังนี้ 
ขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ด้วย

เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญางูทั้งหลาย สกุลเอราบทด้วย

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลาย สกุลฉัพยาบุตรด้วย

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
ความเป็นมิตรของเรา จงมีแก่พญางูทั้งหลายสกุลกัณหาโคตมกะด้วย

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่ไม่มีเท้าด้วย

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสองเท้าด้วย

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีสี่เท้าด้วย

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีหลายเท้าด้วย

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
สัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
สัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเรา

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัตว์หลายเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
ขอสรรพสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
ที่เกิดมาทั้งหมดจนสิ้นเชิงด้วย

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
โทษลามกใดๆ อย่าได้มาถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้น

อัปปะมาโณ พุทโธ
พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

อัปปะมาโณ ธัมโม
พระธรรม ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

อัปปะมาโณ สังโฆ
พระสงฆ์ ทรงพระคุณ ไม่มีประมาณ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู
เหล่านี้ ล้วนมีประมาณ ( ไม่มากเหมือนพระรัตนตรัย )

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ความรักษา อันเรากระทำแล้ว การป้องกัน อันเรากระทำแล้ว

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย

โสหัง นะโม ภะคะวะโต
เรานั้น กระทำนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ
กระทำนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ็ดพระองค์อยู่ ฯ

เครดิต ตัวบทคาถาได้คัดลอกจาก บล๊อคของคุณ Hobbit 
หลังจากสวดคาถาจบแล้วให้ว่าดังนี้
ข้าพเจ้าชื่อ ..... ขอบูชาองค์พญานาคและเทวะนาคาต่างๆ ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำข้ามภพข้ามชาติ จงสำเร็จแก่ท่าน และขอให้ท่านช่วยประทานแก้วแหวนเงินทอง บ้านที่อาศัยที่ร่มรื่น  และหน้าที่การงาน ตลอดจนเดชเดชะสมบัติต่างๆ ให้กับข้างเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด
       คือการไหว้โดยทั่วไป ถ้าสวดได้สามจบจะดีมาก  ถ้าต้องการให้เกิดความสำเร็จให้บนด้วยไข่ต้มปอกเปลือก จะ3 5 หรือ9ฟอง น้ำมะพร้าว 1ลูก ปอกเปลือก ให้จุดธุป9 ดอก แล้วว่าคาถาในตอนต้น 3 จบ หลังจากนั้นให้ถวายของ 
    ไพ่ยิปซีรามอินทรา สำนักโหรพรพรหมรังสี  อ.พรพรหมรังสี   เทวบัญชาชีวิต  ร่างผ่านญาณบารมี  องค์สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหรมรังสี  องค์ปู่นาคราช  หนึ่งเดียวในผู้สืบทอดคัมภีร์โหราศาสตร์อยุธยาที่สูญหาย  0800658254